Алла

35

У 2017 році мого чоловіка депортували з Білорусі в Україну, я поїхала з ним, народила дитину, а в 2023 році він загинув, будучи добровольцем у ЗСУ. Через війну майже неможливо отримати громадянство, тому виплат за його смерть мені і дитині нема, а я не можу знайти роботу. Повернутися до Білорусі ще складніше. І я не хочу туди.

Хочу допомогти

У 2017 році мого чоловіка депортували з Білорусі в Україну, я поїхала з ним, народила дитину, а в 2023 році він загинув, будучи добровольцем у ЗСУ. Через війну майже неможливо отримати громадянство, тому виплат за його смерть мені і дитині нема, а я не можу знайти роботу. Повернутися до Білорусі ще складніше. І я не хочу туди.

Я одружилась з своїм чоловіком в Мінську, потім його депортували за порушення правил дорожнього руху, тож я поїхала з ним. Ми жили в Мерефі Харківської області. Ми доглядали за його вмираючим батьком, а його мати давно померла. У 2019  народилася наша дитина. Все було відносно добре, але в 2022 мій чоловік пішов добровольцем в тероборону, хоча я просила його залишитися, просила не їхати, не залишати мене  одну, без громадянства і з маленькою дитиною. Але він був впертий, і трохи згодом пішов до Збройних сил, сказавши, що обов'язково повернеться. Він загинув у січні 2023 року. "Важко, виживаю, як можу, живу заради дитини. Дуже сумую за чоловіком" (пряма цитата жінки)

Через те, що мої документи не поновлюються, я не можу отримати пенсію для дитини у зв'язку зі смертю батька, не можу отримати навіть банківську картку. Неофіційно працювати в селі ніде, а офіційно мене не беруть. Дитячі садки закриті, і мені ні з ким залишити дитину. Поїхати в Білорусь дуже складно, тому що мені потрібно отримати візу, а ще в мене немає грошей, щоб проїхати через кілька країн, щоб потрапити туди. Мені вже нічого не треба, головне прогодувати дитину, хоч щось смачне їй дістати.

Alla

34

In 2017, my husband was deported from Belarus to Ukraine, I went with him, gave birth to a child, and in 2023 he died as a volunteer in the Armed Forces of Ukraine. Because of the war, it is almost impossible to obtain citizenship, so I and my child do not receive any payments for his death, and I cannot find a job. Returning to Belarus is even more difficult. And I don't want to go back there.

I want to help

In 2017, my husband was deported from Belarus to Ukraine, I went with him, gave birth to a child, and in 2023 he died as a volunteer in the Armed Forces of Ukraine. Because of the war, it is almost impossible to obtain citizenship, so I and my child do not receive any payments for his death, and I cannot find a job. Returning to Belarus is even more difficult. And I don't want to go back there.

I got married to my husband in Minsk, then he was deported for a traffic violation, so I left with him. We lived in Merefa, Kharkiv region. We were taking care of his dying father, and his mother had died a long time ago. In 2019, our child was born. Everything was relatively good, but in 2022 my husband volunteered for the terrorist defense, although I asked him to stay, asked him not to leave, not to leave me alone, stateless and with a small child. But he was stubborn, and a little later he joined the Armed Forces, saying that he would definitely return. He died in January 2023. "It's hard, I survive as best I can, I live for the sake of my child. I miss my husband very much" (direct quote from a woman)

Because my documents are not renewed, I cannot receive a pension for my child due to the death of my father, I cannot even get a bank card. There is nowhere to work unofficially in the village, and I am not officially hired. Kindergartens are closed, and I have no one to leave my child with. It is very difficult to go to Belarus because I need to get a visa, and I don't have the money to travel through several countries to get there. I don't need anything anymore, the main thing is to feed my child, to get him something tasty.