Альона

43

Я з Маріуполя. Мій чоловік військовий, він був в «Азові», загинув на «Азовсталі». У наш дім прилетіли «Гради» і знищили його. Ми з сином ледве утекли з окупованого Маріуополя. У мене довго були нервові зриви, тяжка депресія з медикаментозним лікуванням. Минулого тижня син пішов на війну.

Хочу допомогти

Моя сім’я жила у Маріуполі. Мій чоловік був військовим, він служив у полку «Азов». Він загинув на «Азовсталі» у квітні 2022 року. До кінця 2022 року він вважався безвісти зниклим. Я мала велику надію, що він ще буде у полоні. Але ні, вже довели, щовін загинув. Зараз я оформлюю документи, щоб отримати допомогу від держави.

 

Війна застала нас в Маріуполі. У наш дім прилетіли «Гради», але ми встигли заховатися. У березні 2022 року жили у спорткомплексі, військові привозили трохи їжі. Я дала їм листа для чоловіка, щоб знав, що ми живі. Він приїхав і тоді ми востаннє бачилися. У кінці березня ми із сином змогли втекти. Сину тоді було 18, я боялася, що його вб’ють російські солдати. Вони його роздягали, але залишили живим. Я вивезла під одягом військові нагороди чоловіка і наші спільні фото – він у формі, а я у вишиванці. Якби це знайшли солдати, вони мене б убили.

 

Ми з сином інашою собачкою, яку теж дивом врятували, поселилися у Дніпрі. 15 квітня безвісти зник чоловік. У мене почалася дуже важка і дуже тривала депресія з нервовими зривами. Я довго лежала у лікарні, мені ставили крапельниці. Я не могла працювати, я не хотіла жити. Минуло дуже багато часу, поки я почала вертатися до життя. Син навчався на слюсаря. У нашій сім’ї вже є загиблий воїн. Син міг не йти на війну. Але минулого тижня він пішов.

Aljona

43

I am from Mariupol. My husband was a soldier, he was in Azov, he died at Azovstal. "Hrad" flew into our house and destroyed it. My son and I barely escaped from occupied Mariupol. For a long time I had nervous breakdowns, severe depression with drug treatment. Last week, my son went to war.

I want to help

 My family livedin Mariupol. My husband was a military man, he served in the "Azov" regiment. He died at Azovstal in April 2022. Until the end of 2022, he wasconsidered missing. I had high hopes that he would still be in captivity. But no, it has already been proven that he died. Now I'm drawing up documents toget help from the state.

 

The war caught us in Mariupol. "Hradi" flew to our house, but we managed to hide. InMarch 2022, they lived in a sports complex, the military brought some food. Igave them a letter for my husband to let him know we were alive. He came andthen we saw each other for the last time. At the end of March, my son and Iwere able to escape. My son was 18 at the time, I was afraid that Russian soldiers would kill him. They stripped him, but left him alive. I took out my husband's military awards and our joint photos under my clothes - he is in uniform, and I am in an embroidered dress. If the soldiers found it, they would kill me.

 

My son and I and our dog, who was also miraculously saved, settled in Dnipro. A man went missing on April 15. I began to have a very severe and very long depression with nervous breakdowns. I was in the hospital for a long time, I was put on drips. I could not work, I did not want to live. It was a long time before I started to come back to life. The son was studying to be a locksmith. We already have afallen warrior in our family. The son could not go to war. But last week he went to front.