Анна

32

Я живу у місті Лозова Харківської області. Чоловік та мій батько пішли на війну у 2019-ому році, пішли в «Айдар». Батько загинув у березні 2022-ому році. Мама досі судиться за виплату компенсації. Чоловік загинув у серпні 2023-ого року. У нас залишилося двоє дітей.

Хочу допомогти

Я живу у місті Лозова Харківської області. Ми з дітьми виїжджали з дому на півроку, ще на початку великої війни. Потім ми повернулися. У 2019-ому році на війну пішли мій чоловік та мій батько.

 

Батько загинув у березні 2022-ого року у битві в Пологівському районі Запорізької області. Ми з мамою не змогли забрати його тіло – територія окупована. Його поховав голова сільської ради і повідомив нам про це – у батька були при собі документи, його опізнали. Він офіційно визнаний загиблим на війні. Але ми не отримали компенсації. Мама досі судиться за виплату компенсації за загибель чоловіка, вони разом більше 30 років прожили. Татові було 52 роки.

 

Мій чоловік став командиром взводу зв’язку. Він воював під Бахмутом. Він загинув у серпні 2023 року, на Донеччині, щось трапилося з машиною, у якій він їхав. Інші солдати залишилися живими. Чи це був обстріл, чи наїхали на міну – ще не ясно. Іде кримінальне провадження, його висновків ще нема. Йому було 36 років.

 

Я раніше займалася лише домогосподарством. Тепер я вчуся жити без чоловіка, адже на моїй відповідальності тепер наші діти – дочка 12 років та син 4 роки. Я пішла на косметологічні курси аби отримати якусь професію. Допоможіть мені пережити цей важкий період.

Anna

31

I live in the city of Lozova, Kharkiv region. My husband and father went to war in 2019, went to Aidar. Father died in March 2022. Mom is still suing for compensation. My husband died in August 2023. We have two children.

I want to help

I live in the city of Lozova, Kharkiv region. My children and I left home for six months atthe beginning of the Great War. Then we came back. In 2019, my husband and my father went to war.

 

My father died in March 2022 in a battle inthe Pologiv District of the Zaporizhia Region. My mother and I could not take his body away - the territory is occupied. He was buried by the head of the village and informed us about it - my father had documents with him, he was recognized. He is officially recognized as a war dead. But we did not receive compensation. The mother is still suing for compensation for the death of her husband, they lived together for more than 30 years. Dad was 52 years old.

 

My husband became the commander of a communications platoon. He fought under Bakhmut. He died in August 2023 in Donetsk region, something happened tothe car he was driving. The other soldiers survived. It is not yet clear whether it was shelling or a mine was hit. A criminal proceeding is underway, its conclusions are not yet available. He was 36 years old.

 

I used to do only housekeeping. Now I am learning to live without a husband, because now our children are my responsibility - a 12-year-old daughter and a 4-year-old son. I went to cosmetology courses to get a profession. Help me get through this difficult time.