Олександра

35

Я з Краматорська. Чоловік-прикордонник, безвісти зниклий із березня. Наш дім зруйновано повністю. Я вивозила людей і тварин із зони бойових дій, тому лишилася жива. У мене є дочка і мама, шість собак та два кота. Ми всі зараз у Червонограді Львівської області.

Хочу допомогти

Я з Краматорська. У мене є дочка, 16 років і мама 71 рік. І чоловік-прикордонник. Він служить із2013-ого року. Він був на ізюмському напрямку та під Лиманом. З березня 2022року він вважається безвісти зниклим. Відтоді його зарплата іде на спецрахунок,мені її не віддають.

 

Донька поїхала на Західну Україну до родичів чоловіка 12 березня. Потім поїхала мама до неї. Мама забрала всіх наших тварин – шість собак та два кота. У нас дві вівчарки, два спаніеля, лайка і хаскі. Вівчарки – це прикордонні сторожові собаки на пенсії. Мій чоловік їх забирав доживати віку у нас вдома. Ми знайшли маленьку квартиру в оренду у місті Червоноград Львівської області.  І там почала жити моя сім’я.

 

Я залишилися вдома у Краматорську до кінця літа. Я вивозила із зони бойових дій людей та домашніх тварин на власному авто. Я вивезла 10 сімей і безліч тварин. В кінці серпня російські війська розбомбили школу №23. Тоді поруч постраждало 85 приватних будинків. Наш будинок зруйновано повністю. Я тоді перевозила людей і не була вдома. Вертатися мені більше не було куди. І я поїхала до мами та дочки.

 

У Краматорську я працювала керівницею фінансової установи. З весни у нас уже не було зарплатні. Але я не можу офіційно звільнитися, бо я матеріально відповідальна особа. І має бути комісія, яка оцінить збитки установи, як її розікрали і знищили. Така комісія можлива лише після війни. Я не можу влаштуватися офіційно на нову роботу. Всі заощадження закінчилися. Я прошу допомогти бодай на корм тваринам.

35

I am from Kramatorsk. A male border guard who has been missing since March. Our house is completely destroyed. I took people and animals out of the war zone, so I stayed alive. I have a daughter and mother, six dogs and two cats. We are all now in Chervonograd, Lviv region.

I want to help

I am fromKramatorsk. I have a 16-year-old daughter and a 71-year-old mother. My husbandis a border guard. He has been serving since 2013. He was in the direction ofIzyum and near Liman. Since March 2022, he is considered missing. Since then,his salary goes to a special account, it is not given to me.

 

The daughter went to Western Ukraine to husband's relatives on March 12.Then my mother went to her. Mom took all our animals – six dogs and two cats.We have two shepherd dogs, two spaniels, two husky. We found a small apartment for rent in the city of Chervonograd, Lviv region. And my family began to live there.

 

I stayed at home in Kramatorsk until the end of the summer. I took people and pets out ofthe war zone in my own car. I took out 10 families and many animals. At the endof August, Russian troops bombed school No. 23. Then 85 private houses nearbywere damaged. Our house was completely destroyed. I was transporting people then and was not at home. I had nowhere else to turn. And I went to my motherand daughter.

 

In Kramatorsk, I worked as a manager of a financial institution. We have not had apayroll since spring. But I cannot officially resign, because I am a financially responsible person. And there should be a commission that will assess the losses of the institution, how it was looted and destroyed. Such a commissionis possible only after the war. I cannot officially get a new job. All savingsare gone. I am asking for help, at least for feeding the animals.