Віра

62

Я живу в гуртожитку без газу у Верхньодніпровську. Мій чоловік помер від інсульту, а мені через місяць потрібно видаляти щитовидну залозу, тому що певна кількість пухлин заважає мені дихати, і це швидко прогресує. Я не можу пересуватися через гострий артроз, а моя пенсія в 3 000 гривень йде на оплату комунальних послуг гуртожитку.

Хочу допомогти

Я живу в гуртожитку без газу у Верхньодніпровську. Мій чоловік помер від інсульту, а мені через місяць потрібно видаляти щитовидну залозу, тому що певна кількість пухлин заважає мені дихати, і це швидко прогресує. Я не можу пересуватися через гострий артроз, а моя пенсія в 3 000 гривень йде на оплату комунальних послуг гуртожитку.

Восени цього року помер мій чоловік, він був лежачий 4 роки і помер у реанімації. Я познайомилася з ним у 1997 році, коли працювала на радіозаводі, у нього була інвалідність - він втратив руку, працюючи на залізниці. Він був дуже хорошою людиною, не ображав, любив мене, я доглядала за ним до самої смерті, мені його дуже не вистачає. Я 29 років пропрацювала будівельним крановщиком, але через суглоби не можу підійматись по драбині на кран.

Останні 10 років медікаментозно лікувала пухлину в горлі, п'ять років тому її випалили, але зараз у мене велика кількість пухлин, поки доброякісних, які вже нема сенсу видаляти, потрібно вирізати всю щитовидну залозу. Ця операція коштує 22 000 гривень, а таких грошей у мене немає, і позичити їх ні в кого. В мене є старша донька з інвалідністю, яка підпрацьовує листоношею. В неї є мала дитина, а чоловік загинув від раку. Вона теж у скруті, допомогти не може.

Vira

62

I live in a dormitory without gas in Verkhnodniprovsk. My husband died of a stroke, and in a month I need to have my thyroid gland removed because a certain amount of tumors prevent me from breathing, and it is progressing rapidly. I can't move around because of acute osteoarthritis, and my pension of 3,000 hryvnias goes to pay for the utilities of the dormitory.

I want to help

I live in a dormitory without gas in Verkhnodniprovsk. My husband died of a stroke, and in a month I need to have my thyroid gland removed because a certain amount of tumors prevent me from breathing, and it is progressing rapidly. I can't move around because of acute osteoarthritis, and my pension of 3,000 hryvnias goes to pay for the utilities of the dormitory.

In the fall of this year, my husband died, he had been lying down for 4 years and died in intensive care. I met him in 1997, when I worked at a radio factory, he had a disability - he lost his arm while working on the railroad. He was a very good man, he did not offend me, he loved me, I took care of him until his death, and I miss him very much. I worked as a construction crane operator for 29 years, but because of my joints, I can't climb a ladder to the crane.

For the last 10 years I have been treating a tumor in my throat with medication, five years ago it was burned out, but now I have a large number of tumors, so far benign, which no longer make sense to remove, I need to cut out the entire thyroid gland. This operation costs 22,000 hryvnias, and I don't have that kind of money, and I have no one to borrow it from. I have an older daughter with a disability who works part-time as a postman. She has a small child, and her husband died of cancer. She's also in trouble, she can't help.