Ксенія

34

Наше село знаходиться менш ніж за 10 кілометрів від лінії фронту. Постійні обстріли, сховатися немає де. Мій брат нещодавно загинув від уламків, і я залишилася сама, мати-одиначка з двома дітьми у віці 4 і 13 років. У мене прогресуюча патологія шийного хребця, яка іноді залишає мене паралізованою і нездатною рухатися, але я все одно намагаюся працювати, щоб прогодувати своїх дітей.‍

Хочу допомогти

Ксенія Грузькая 34

Наше село знаходиться менш ніж за 10 кілометрів від лінії фронту. Постійні обстріли, сховатися немає де. Мій брат нещодавно загинув від уламків, і я залишилася сама, мати-одиначка з двома дітьми у віці 4 і 13 років. У мене прогресуюча патологія шийного хребця, яка іноді залишає мене паралізованою і нездатною рухатися, але я все одно намагаюся працювати, щоб прогодувати своїх дітей.

Семенівка перебуває під постійними обстрілами з моменту деокупації* Під час розмови з жінкою - на задньому плані регулярно лунали вибухи, на моє запитання, чи є поблизу укриття, вона очікувано відповіла, що вони ховаються у погребі, тільки якщо обстріл буде дуже близько, а на момент розмови найближче укриття було за 3 кілометри*. Мій брат, який був моєю підтримкою, загинув від уламків снаряду, що влучив у його двір, коли він ремонтував машину.Тепер я можу розраховувати тільки на себе

Мені потрібно зробити операцію на шийних хребцях, інакше мене з часом паралізує остаточно, але, по-перше, у мене немає грошей, а по-друге, після операції мені доведеться лежати в лікарні 3 місяці, а у мене маленькі діти яких треба доглядати та мені потрібно працювати.  Зараз, коли я нахиляюся, хребці перетискають кровоносні судини і кров не доходить до голови, я страждаю від сильних мігреней, інколи не можу рухатись по декілька годин. Але, незважаючи на це, я намагаюся працювати з усіх сил. Я не знаю, куди і як виїхати, тому ми продовжуємо жити тут. На операцію потрібно 25 000 гривень на операцію

Ksenia

34

Our village is less than 10 kilometers from the front line. There is constant shelling and nowhere to hide. My brother was recently killed by shrapnel and I am left alone, a single mother with two children aged 4 and 13. I have a progressive pathology of my cervical vertebrae that sometimes leaves me paralyzed and unable to move, but I still try to work to feed my children.‍

I want to help

Our village is less than 10 kilometers from the front line. There is constant shelling and nowhere to hide. My brother was recently killed by shrapnel and I am left alone, a single mother with two children aged 4 and 13. I have a progressive pathology of my cervical vertebrae that sometimes leaves me paralyzed and unable to move, but I still try to work to feed my children.‍

Semenivka has been under constant shelling since the de-occupation* During a conversation with a woman, explosions were regularly heard in the background, and when I asked her if there were any shelters nearby, she expectedly replied that they hide in the cellar only if the shelling is very close, and at the time of the conversation the nearest shelter was 3 kilometers away*. My brother, who was my support, was killed by shell fragments that hit his yard while he was repairing his car.Now I can only rely on myself

I need to have surgery on my cervical vertebrae, otherwise I will eventually become completely paralyzed, but, firstly, I have no money, and secondly, after the surgery I will have to stay in the hospital for 3 months, and I have small children to look after and I need to work.  Now, when I bend over, the vertebrae pinch the blood vessels and the blood does not reach my head, I suffer from severe migraines, sometimes I cannot move for several hours. But despite this, I try to work as hard as I can. I don't know where or how to leave, so we continue to live here. We need 25,000 UAH for the operation