Олена

55

Під час окупації села Русковозова Харківської області Олена з племінниками виїхала до Старовірівки. У цей час російський снаряд влучив у будинок, де перебувала вся родина жінки, включно з матір'ю племінників, сестрою Олени. Всі загинули, а будинок згорів разом з майном. Батько дітей вже давно живе з іншою жінкою, бере гроші на дітей як батько-одинак і таким чином ухиляється від армії, хоча дітей уникає та ігнорує.

Хочу допомогти

Під час окупації села Русковозова Харківської області Олена з племінниками виїхала до Старовірівки. У цей час російський снаряд влучив у будинок, де перебувала вся родина жінки, включно з матір'ю племінників, сестрою Олени. Всі загинули, а будинок згорів разом з майном. Батько дітей вже давно живе з іншою жінкою, бере гроші на дітей як батько-одинак і таким чином ухиляється від армії, хоча дітей уникає та ігнорує.

Коли згорів будинок, в якому жила сім'я Олени, вона дізналася про це від сусідів, які пішли до лісу, щоб зловити зв'язок і зателефонувати. Жінка з племінниками залишилася в Старовірівці, де є лише один лікар на всі хвороби і немає роботи. Олена намагалася отримати опікунство, оскільки батько, який отримує фінансову допомогу на дітей, живе з іншою жінкою і ніяк не допомагає своїм рідним дітям. Один із прикладів його батьківського спілкування - коли син зателефонував і попросив грошей на краплі від нежитю, батько відповів, що "соплі самі висохнуть". Чоловік також ухиляється від військової служби, прикриваючись статусом батька-одинака. Олена намагається вплинути на ситуацію на законодавчому рівні, наприклад, щоб дитячі гроші йшли дітям, але поки що успіху немає, і ні влада, ні погрози на батька року не подіяли.

Молодшій дівчинці 9 років, а старшому хлопцю - 17. Юристи радять через рік спробувати подавати йому документи на опікунство над сестрою, але наразі сім'я дуже потребує дрів. Їм також бракує одягу для дітей та елементарних побутових речей, таких як постільна білизна та засоби гігієни.

Olena

55

During the occupation of the village of Ruskovozova, Kharkiv region, Olena and her nephews moved to Staroviivka. At that time, a Russian shell hit the house where the woman's entire family was staying, including the mother of her nephews and Olena's sister. Everyone was killed, and the house burned down along with the property. The children's father has been living with another woman for a long time, taking money for the children as a single parent and thus evading the army, although he avoids and ignores the children.‍

I want to help

During the occupation of the village of Ruskovozova, Kharkiv region, Olena and her nephews moved to Staroviivka. At that time, a Russian shell hit the house where the woman's entire family was staying, including the mother of her nephews and Olena's sister. Everyone was killed, and the house burned down along with the property. The children's father has been living with another woman for a long time, taking money for the children as a single parent and thus evading the army, although he avoids and ignores the children.‍

When the house where Olena's family lived burned down, she learned about it from neighbors who went to the forest to catch a connection and make a phone call. The woman and her nephews stayed in Starovirovka, where there is only one doctor for all diseases and no work. Olena tried to get custody because the father, who receives financial assistance for his children, lives with another woman and does not help his own children in any way. One example of his parental communication is when his son called and asked for money for runny nose drops, the father replied that "the snot will dry up by itself." The man also evades military service, hiding behind his status as a single father. Olena is trying to influence the situation at the legislative level, for example, to ensure that the children's money goes to the children, but so far there has been no success, and neither the authorities nor threats have had any effect on the father of the year.

The younger girl is 9 years old, and the older boy is 17. The lawyers advise him to try to apply for custody of his sister in a year, but for now the family is in desperate need of firewood. They also lack clothes for the children and basic household items such as bedding and hygiene products.