Вікторія

38

Я переїхала з Куп’янська до Харкова. У мене 4 дітей і я самотня матір. Наш дім у рідному місті згорів вщент, у ньому згоріли всі наші речі. Ми спершу трохи жили у мого батька, але лінія фронту близько, були часті обстріли. Батько залишився в своєму обстріляному будинку допомагати військовим. Ми намагаємося влаштувати життя у Харкові.

Хочу допомогти

Наше місто Куп’янськ Харківської області потрапило в окупацію через два дні після початку великої війни. Я з чотирма дітьми жила у нашому гарному приватному будинку у середмісті. У мене три доньки – 17, 10, 9 років та син 3 роки. Ми поїхали жити до мого батька. Дуже скоро до нас прийшли російські військові і назвали нас «Укронацистами». Вони заходили до нас часто, обшукували дім, щось відбирали.

 

Чотири рази ми з дітьми намагалися виїхати. Один раз нас мало не розстріляли. На російському блокпості російські солдати назвали нас зрадниками і вишикували у лісосмузі. А потім у них задзвонила рація, вони відволіклися і сказали нам забиратися геть. Так ми знову вернулися в окуповане місто.

 

Куп’янськ звільнили у вересні 2022 року. Багато моїх друзів зникли. Місто було у вогні. Ми жили у мого батька. Почалися обстріли міста, вони тривають досі. 70% нашого міста зараз лежить у руїнах. У  мій дім було два прильоти російських снарядів. Він зруйнований повністю, там згоріли всі наші з дітьми речі. Будинок батька на околиці, він обстріляний, але незруйнований. Батько живе там і допомагає українським військовим - готує їжу і ремонтує авто.

 

Ми з дітьми виїхали до Харкова. Друзі знайшли для нас квартиру, ми платимо лише за комунальні послуги. Соціальної допомоги на переселенців ще не отримували.

Victoriya

38

I moved from Kupiansk to Kharkiv. I have 4 children and I am a single mother. Our home in our hometown burned to the ground, all our things burned in it. At first, we lived with my father in his home, but the front line was near by, there were frequent shelling. My father stayed in his shelled house to help the soldiers. We are trying to settle down in Kharkiv.

I want to help

Our city Kupiansk, Kharkiv region, was occupied two days after the start of the greatwar. I lived with my four children in our beautiful private house in the middle of the city. I have three daughters - 17, 10, 9 years old and a 3-year-old son. We went to live with my father in his house.

 

Very soon, the Russian military came to us and called us "Ukro Nazis." They came toour house often, ransacked the house, took something. Four times we tried toleave occupied territory with the children. We were almost shot once. At the Russian checkpoint, the Russian soldiers called us traitors and lined up in aforest lane. And then their walkie-talkie rang, they got distracted and told usto get away. So we returned to the occupied city again.

 

Kupyansk was liberated in September 2022. Many of my friends have disappeared. The city wason fire. We lived with my father in his house. The shelling of the city beganand continues to this day. 70% of our city is now in ruins. Two Russian shell sarrived at my house. It was completely destroyed, all our things were burned there. Father's house is on the outskirts, it was fired upon, but notdestroyed. My father lives there and helps the Ukrainian military, preparesfood and repairs cars.

 

My children and Ileft native town and went to Kharkiv. Friends found an apartment for us, we payonly for utilities. Social assistance for displaced persons has not yet beenreceived.